banner9

banner7

Öğrenciler “Altın Bilezik” dedi, iş dünyası sevindi

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarına göre, meslek liselerinin yıldızının parlaması ve yerleşen öğrenci sayısının önceki yıla göre yüzde 40 gibi büyük bir oranda artış göstermesi, yıllardır kalifiye eleman bulmakta zorlanan iş dünyası tarafından sevinçle karşılandı.

EĞİTİM 14.08.2020, 16:02
Öğrenciler “Altın Bilezik” dedi, iş dünyası sevindi

Koronavirüsle mücadele sırasında maske, dezenfektan ve yüz koruyucu siperlik gibi ürünler üreterek, üretim kabiliyetlerini ortaya koyan mesleki ve teknik anadolu liselerinin yeniden tercih edilir olmasından memnuniyet duyan iş dünyası temsilcileri, “En önemli sorunlarımızın başında, nitelikli işgücünün eksikliği geliyordu. Önceki yıllarda meslek liseleri tercih edilmiyor ve başarılı öğrenciler bu okullara gitmiyordu. Halbuki, meslek altın bilezik gibidir. Meslek liselerinin yeniden tercih edilir hale gelmesi, kalifiye eleman eksikliği sorununun çözüleceği konusunda umutlarımızın yeşermesine neden oldu” görüşünde birleştiler.

BALKANTÜRKSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI BERAT TUNAKAN:

Mesleki okulların ve üniversitelerin iş dünyasının isteklerini karşılayamaması, gençlerin reel sektöre uygun olmayan talepleri ve hızlı üretim çağında usta-çırak ilişkisinin artık azalması, işsizlik oranlarının yükselmesi, iş dünyasının da kalifiye eleman sıkıntısı çekmesi gibi birbiriyle zıt bir soruna yol açtı. Genç ve dinamik nüfusumuz çok güçlü, neredeyse tüm dünyayı kıskandıracak seviyede. Ancak bunu üretime ve gelişime kanalize etmek için, eğitim politikalarımızda değişimler olmalı, sanayiciler gençlere ve genç girişimcilere şans tanımalı, gençlerimiz de günün şartlarına göre kendilerini en iyi düzeyde yetiştirmeli. Tüm bunlar mesleki eğitim-sanayi iş birliği ile ortak bir potada eritilirse hem işsizlik rakamlarımızın düşeceğini, hem de ara eleman denen aslında ana eleman olan personel sorunun azalacağını düşünüyorum.

BATISİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI AHMET ER:

Lise yerleştirme sonuçları bize ülkemizin son yıllarda eğitim alanında doğru yerlere ağırlık verdiğini göstermektedir. Yıllarca geri bırakılan ve yeterince ilgilenilmeyen meslek liseleri sonunda hak ettiği itibarı görmeye başlamıştır. Açıklanan sonuçlar da bunu bizlere göstermektedir. Ülkemizde iddia edilenin sorun işsizlik sorunu değil daha çok mesleksizlik sorunudur. Bunu aşmamızın yolu da sektörlerin ihtiyacına cevap verecek şekilde mesleki eğitime ağırlık vermekten geçiyor. Bu manada öğrencilerimizin bütün kontenjanları dolduracak şekilde meslek liselerini tercih etmiş olmaları son derece önemlidir. Biz bu sayıların gelecekte daha da artmasını ve bununla birlikte meslek liselerinde verilen eğitiminin niteliğinin daha da iyileştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

BEKSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER YILDIZ:

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte meslek liselerine yoğun ilginin ortaya çıkması bizi son derece mutlu etti. Bir dönem öğrencileri meslek liselerine özendirmeyi bırakın tersine uzaklaştırmak için her şey yapıldı. Ancak son yıllarda bu durumun değiştiğini görmekteyiz. Lise yerleştirme sonuçları da bunu göstermektedir. Öğrencilerimiz artık meslek liselerini daha çok tercih etmektedir ve artık meslek liseleri de eski itibarını kazanmıştır. Yine de gençlerimizin algısını değiştirmek, onları meslek liselerine döndürmek konusunda daha gayretli olmalıyız. Çünkü bütün sanayi sektörlerinin yetişmiş ve nitelikli işgücüne duyduğu ihtiyaç ortadadır. Biz de sektörel bir STK olarak mesleki eğitimin önemini öteden beri belirtiyoruz ve bu alanda çalışmalar yapıyoruz. Çocuk giyim sektörüyle ilgili okullarda okuyan çocuklarımızın daha nitelikli, okullarını bitirdiklerinde teorik bilginin yanı sıra pratiğin de oluşmasını ve mesleki bilgiye sahip olmalarını önemsiyoruz. Daha nitelikli iş gücünün yetişmesi tabii ki ülkemizin eğitimini ve sanayisini güçlendirecektir.

GESİAD BAŞKANI MURAT KAYA:

Geçtiğimiz günlerde açıklanan LGS sonuçlarıyla meslek liselerine olan ilginin arttığını görmekteyiz. Bu bizim açımızdan olumlu bir sonuçtur. Meslek liselerinin bir memleket meselesi olduğunun farkına varmamız ve bu yöne eğilmemiz bir üretici olarak bizim adımıza tarifsiz bir mutluluk. Unutulmasın ki işyerinde oluşan yağlı ve kirli eller bizlerin geleceğini inşa edecek. Mesleki eğitimin yaygınlaşması hem ülkemizdeki istihdam sorununu çözecek hem de sanayileşme konusunda önemli adımlar atılmasını sağlayacaktır. Sanayi kuruluşlarında yetişmiş elemanlara duyulan ihtiyaç ortadadır. Bunun aşılması adına meslek liselerine daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Öğrencilerimizin bu alanda eğitim veren okullara yönlendirilmesi, bu okulların özendirilmesi gibi adımların gelecekte daha da kararlı şekilde atılması sağlanmalıdır. Sanayi iş kollarında nitelikli işgücüne duyulan ihtiyaç ortadayken öğrencilerin meslek liselerine gösterdiği ilginin dikkate değer olduğunu düşünüyorum.

İMSİAD BAŞKANI YÖNETİM KURULU MUSTAFA ANDIÇ:

Özellikle geçmiş yıllarda usta-çırak ilişkisi çok önemliydi. Aileler de çocuklarını bir altın bileziği olsun diye özellikle meslek liselerine yazdırırdı. Zaman içerisinde yaşanan bir takım sorunlar nedeniyle meslek liseleri eskisi kadar rağbet görmemeye, aileler çocuklarını göndermemeye başladı. Usta çırak ilişkisi azaldı, eğitimde de bir takım yapısal reformlar yapılamayınca her sektörde oldugu gibi inşaat sektöründe de eksikliğini yaşadığımız ‘kalifiye işçi’ sorunu baş göstermeye başladı. Öyle ki, ülkemiz ekonomisinin lokomotifi, dünya sıralamasında ikinci olduğumuz müteahhitlik sektörünün de inşaata üretim yapan sanayimizin de geleceği kalifiye işçi sürekliliğinin sağlanabilmesine bağlıdır. Halbuki halihazırda meslek liseleri beklentileri tam manasıyla karşılayamıyor, bu anlamda meslek liselerinin eğitim altyapısının revize edilmesi, sonrasında ise bu mesleklerin cazip hale getirilmesi gerekiyor. Burada sanayicilerimiz de, müteahhitlerimiz de üzerine düşeni yapmalı, gençlerimize fırsat vermeli, yeni nesli anlamaya gayret göstermelidir. Eğitim sistemimizin de, değişen ve gelişen teknolojiyle uyum içinde olması büyük önem taşımaktadır. Kaldi ki, bizim milletimizde girişimcilik ruhu en üst seviyededir. Dolayısıyla yetişmiş insan gücümüzü kullanabilirsek geleceğimiz çok daha parlak olacaktır.

KAYAPA OSB YÖNETİM KURULU BAŞKANI YALÇIN TOY:

Hep ifade etmeye çalıştığımız gibi ülkemizde işsizlik yok mesleksizlik var. Bir başka ifadeyle mesleği olana her zaman iş var. Bu anlamda mesleki eğitimin önemine defalarca dikkat çektik. Geldiğimiz nokta itibariyle meslek liselerine olan ilginin artması memnuniyet verici bir durum. İş dünyası olarak zaman zaman kalifiye eleman ihtiyacımızın olduğunu da dile getirmekteyiz. Meslek liselerine ilginin artması, yeni kayıtlarda yüzde 40’a varan orandaki artış, gelecekte kalifiye eleman ihtiyacımızı da karşılayacak bir gelişmedir.

MÜSİAD BURSA ŞUBE BAŞKANI NİHAT ALPAY:

Açıklanan Liselere Geçiş Sistemi yerleştirme sonuçlarının Türkiye genelinde meslek liselerine olan ilginin arttığını göstermesi hepimizi çok mutlu etti. Meslek liseleri ve kalifiye eleman konularında sürekli çalışmalar yapan ve elini fazlasıyla taşın altına koyan bir Derneğin Başkanı olarak, böyle bir haberi duymak, zor günlerden geçtiğimiz bu süreçte hepimizi umutlandırdı. İşletmelerde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün karşılanması ve okul-sanayi işbirliğinin sağlanması için her platformda, mevcut alanların durumu üzerinden öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdamını önceliklendirmesini, bu doğrultuda öğrencilerimizin mesleki eğitimlerinin işletme ortamında yapmasını, üreterek ve kazanarak öğrenmelerini önemsediğimizi ısrarla belirttik. Ülkemizin ekonomik anlamda önde olan ülkeler içinde yer alabilmesini sağlamak için sanayi ve eğitim çok önemli. Dolayısıyla bu 2 önemli kavramın da birbiriyle bağlantılı olması gerekiyor. Umarım meslek liselerine olan ilgi daha da artar, sanayi eğitim iş birliği sağlanır ve uzun yıllardır konuştuğumuz ‘kalifiye eleman sorunu’nu yavaş yavaş bertaraf ederiz.

Yorumlar (0)
21°
açık
banner8